dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Publikacje naukowe

 1. Zespolenie kładkowe na implantach jako retencja protez całkowitych.TPS 2010;4
 2. Bridges inlays-onlays pour le traitement des édentements unitaires :formes cliniques. Analyse comparativeT. Kondracki / J.-L. Pigot / M. Machureau Les cahiers de prothese 2009;145
 3. Rola i zastosowanie sztywnego łącznika precyzyjnego w konstrukcji mostów stałych. TPS 2009;7-8
 4. Leczenie pojedynczych braków międzyzębowych z zastosowaniem mostów inlay-onlay i wszczepów zębowych – analiza kryteriów wyboru. dr n. med. T. Kondracki, dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Implantoprotetyka 2009, tomX, nr 3 (36)
 5. Stomatolog wobec pacjentów roszczeniowych. TPS 2009,1
 6. Ocena wyników leczenia pojedynczych braków międzyzębowych z zastosowaniem mostów inlay-onlay
  i wszczepów zębowych - 5-letnie obserwacje. dr n. med. T. Kondracki, dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Implantoprotetyka 2008, tomIX, nr3(32)
 7. Powikłania i porażki w leczeniu implantoprotetycznym. TPS 2008; 9
 8. Estetyczna odbudowa zębów przednich koronami porcelanowymi na podbudowie z tlenku cyrkonu. Możliwości
  i ograniczenia. TPS 2008;5
 9. Zastosowanie mostów inlay-onlay jako alternatywnej metody leczenia pojedynczych braków zębowych. TPS 2007;4
 10. Estetyczna odbudowa zebow pzrednich koronami porcelanowymi na podbudowie ze zlota galwanicznego- mozliwosci i ograniczenia. TPS 2007;10
 11. Aktualne możliwości leczenia pojedynczych braków zębowych. TPS 2006;11
 12. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne pacjentów obciążonych schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
  z grupy ryzyka zapalenia wsierdzia.T. Kondracki., P.Kralisz. Magazyn Medyczny 2002;2.
 13. Zasady zastosowania implantów indywidualnych w leczeniu pojedynczych braków zębów wielokorzeniowych. Quintessence Periodontologia-Implanty 2002;3
 14. Inlays-onlays en „Y” de Lakermance dans le traitement d’edentation anterieure. Les Cahiers de prothèse 2002;118.
 15. Zastosowanie mostów Mac Boyle’a jako alternatywy leczenia implantologicznego pojedynczych braków zębowych w bocznych odcinkach łuku zębowego.Quintessence2002; 1
 16. Mosty okrężne – leczenie pojedynczych braków zębowych w przednim odcinku łuku zębowego szczęki.
  Opis przypadku.Quintessence2001;5.
 17. Rehabilitacja pojedynczych braków zębowych za pomocą mostów inlay-onlay i implantów. Kryteria wyboru.Praca dyplomowa, Université Pierre et Marie Curie ParisVI, Faculté de Médecine Pitié-Salpètrière 2001, Paryż.
 18. Problem higieny jamy ustnej na podstawie badań wybranych grup pacjentów z Polski i Francji. A. Pawlik, T. Kondracki Magazyn Stomatologiczny 1997;6(71).

 

Wykształcenie

Doświadczenie profesjonalne