dr n. med. Tomasz Kondracki, lekarz dentysta

specjalizacja z protetyki i implantologii - Uniwersytet Paryż VI   
   asystent w Instytucie Stomatologii Szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu, prowadzący praktykę lekarską
w gabinecie przy ul. Dobrej 11 w Warszawie,
wita Państwa serdecznie na stronie internetowej
i zaprasza do korzystania z informacji na temat praktyki klinicznej.

Cennik

Każde leczenie stomatologiczne powinno być dostosowane do indywidualnego ogólnego i miejscowego stanu klinicznego pacjenta. Wysokość honorarium, zwłaszcza za leczenie protetyczne, zależy bezpośrednio od wyboru metody leczenia,
a ta z kolei jest wypadkową:

  • aktualnego stanu uzębienia pacjenta
  • obiektywnie ocenionych potrzeb w zakresie leczenia zachowawczo-protetycznego
  • wymagań pacjenta względem komfortu i estetyki
  • wyboru materiałów i technologii, stopnia skomplikowania zabiegu oraz czasu realizacji
Przybliżone koszty zabiegów i uzupełnień
Konsultacja specjalistyczna 100 zł
Usuwanie kamienia, piaskowanie i fluoryzacja 250-35 0zł
Wybielanie wszytkich zębów 1000-1200 zł
Chirurgia
Ekstrakcja prosta, podcięcie wędzidełka wargi 150-300 zł
Ekstrakcja chirurgiczna np. zęba mądrości 350-500 zł
Chirurgia implantologiczna - 1 implant 2500-3000 zł
Chirurgia tkanek przyzębia 150-500 zł

Wypełnienia

Wypełnienie zęba materiałem kompozytowym lub amalgamatem 150-250 zł
Leczenie kanałowe 350-600 zł
Powtórne leczenie kanałowe zęba 500-900 zł
Wkład/nakład koronowy tzw. inlay-onlay kompozytowy, ceramiczny lub złoty

850-1200 zł

Protetyka

Wkład koronowo-korzeniowy 350-500 zł
Korona metalowa lub metalowo-porcelanowa 1200-1500 zł
Korona pełnoceramiczna cekronowa 1800 zł
Licówka porcelanowa 1200 zł

Proteza szkieletowa

1500-1800 zł
Proteza szkieletowa na zaczepach precyzyjnych 2500-3500 zł
Zaczep retencyjny dokorzeniowy pod protezę ruchomą (zatrzask, teleskop itp.) 1200-1800 zł
Proteza całkowita 1800 zł
Szyna relaksacyjna 300 zł
Szyna -wzornik implantologiczny 300 zł
Korona na implancie 2500-3500 zł
Proteza całkowita na implanatch typu overdenture 2000-2500 zł
Most adhezyjny 1200-1500 zł za element

Chciałbym Państwa poinformować, że każdy pacjent może otrzymać pisemny kosztorys przewidzianych w planie leczenia zabiegów. Po zakończeniu leczenia mogę również wydać odpowiednie dokumenty (zredagowane przeze mnie w języku polskim, francuskim lub angielskim) w celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia od Państwa firmy ubezpieczeniowej.